Join our Volunteer Guide on an introductory tour around the National Museum of Scotland and discover some highlights of the collection.
Thig ann cuide ris an Neach-iùil Shaor-thoileach air turas tro Thaigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson cuid de na nithean as àraide sa chruinneachadh fhaicinn. 

Our Gaelic speaking Volunteer Guide will help you discover the stories behind a broad selection of objects.

Bidh eachdraidh is seanchas aig an Neach-iùil Ghàidhlig mun taghadh de nithean a chì thu air an turas.

 

Friday 18 May
Dihaoine 18 An Cèitean

This tour is suitable for learners.
Tha an turas seo freagarrach do luchd-ionnsachaidh.

 

Saturday 2 June
Disathairne 2 An t-Ògmhios

This tour is suitable for fluent speakers.
Tha an turas seo freagarrach do dh'fhileantaich.

Explore more

Event
Tours

Join our volunteer guides on an introductory tour and discover some highlights of the collection.
More
Event information

When

2 Jun 2018
11:30 – 12:30

Where

Meet at Entrance Hall Information Desk / Cruinnich aig a' Bhòrd Fhiosrachaidh san Talla Fhàilteachaidh.

How much

Free
An asgaidh

Booking information

Booking essential. 
Feumar àite a ghleidheadh

Age 14+ / Aois 14+

Friday 18 May
Dihaoine 18 An Cèitean

Saturday 2 June
Disathairne 2 An t-Ògmhios

Back to top