Thigibh còmhla ris an Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, òraidiche ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd aig Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, air chuairt ùidheachail oideachail timcheall an taisbeanaidh Bonnie Prince Charlie and the Jacobites.

Thèid a’ chuairt a liùbhraigeadh ann an Gàidhlig na h-Alba; bidh i freagarrach araon do dh’fhileantaich agus do luchd-ionnsachaidh.

Feuch gun toir sibh seachad aig toiseach na cuairte tiogaid-taisbeanaidh dhligheach airson Bonnie Prince Charlie and the Jacobites, air neo cairt-ballrachd Thaighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba.

Gaelic Tour of Bonnie Prince Charlie and the Jacobites

Join Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, Lecturer in Material Culture and Gàidhealtachd History at Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, for an enlightening and entertaining tour of the Bonnie Prince Charlie and the Jacobites exhibition.

Delivered mostly in Scottish Gaelic, this tour is suitable for those who are fluent speakers, as well as those who are learning the language.

Please present a valid Bonnie Prince Charlie and the Jacobites exhibition ticket or National Museums Scotland Membership card at the start of the tour.

  • Meet at Bonnie Prince Charlie and the Jacobites exhibition entry desk. 
  • 11:00 – 12:00 (meet from 10:45)

#Jacobites


Am Prionnsa Teàrlach agus na Seumasaich

Tha eadar-theangachadh teacsa nam prìomh-phanailean airson taisbeanadh a’ Phrionnsa Teàrlach agus nan Seumasach san sgrìobhainn seo:

Am Prionnsa Teàrlach agus na Seumasaich

This document contains the Gaelic translations of the text for the main panels in the exhibition Bonnie Prince Charlie and the Jacobites:

Bonnie Prince Charlie and the Jacobites


Save

Save

Bonnie Prince Charlie and the Jacobites is sponsored by

Baillie Gifford

Save

Save

Explore more

Exhibition
Bonnie Prince Charlie and the Jacobites

Discover a compelling story of loyalty, loss, rebellion and retribution in this major exhibition.
More

Blog
Jacobites blog posts

Go behind the scenes of our major exhibition, Bonnie Prince Charlie and the Jacobites.
Read

Events
Bonnie Prince Charlie and the Jacobites events

Explore our programme of events exploring the themes of the exhibition Bonnie Prince Charlie and the Jacobites.
Events
Event information

When

21 Oct 2017
Disath 21 Dàmh, 11:00 – 12:00 (coinnichibh bho 10:45)

Where

Coinnichibh aig deasg-inntrigidh an taisbeanaidh Bonnie Prince Charlie and the Jacobites.

How much

An asgaidh le tiogaid an taisbeanaidh. Clàradh riatanach.

Free with exhibition ticket. Booking essential.

Booking information

Aois 14+

Clàraichibh air-loidhne, air neo cuiribh fòn 0300 123 6789

Age 14+

Book online or call 0300 123 6789

Clàraichibh air-loidhne
Back to top