Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba A' Sireadh Bheachdan air Plana Gàidhlig

27 Gearran, 2017

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba air co-chomhairleachadh fhoillseachadh air a dhreach den Phlana Gàidhlig.

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba air co-chomhairleachadh fhoillseachadh air a dhreach den Phlana Gàidhlig.

Bu mhath le Taighean-tasgaidh Nàiseanta beachdan fhaighinn aig daoine fa leth no buidhnean aig a bheil ùidh ann ro 5.00f Diluain 10 Giblean 2017.

Bidh am plana ùr ga chur an sàs eadar 2017 agus 2021 is thèid a dhealbhadh a rèir Achd na Gàidhlig 2005.

'S e adhbhar a' phlana gun tèid dealas Taighean-tasgaidh na h-Alba dha miann is amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig a chur an cèill a rèir lèirsinn nas fharsainge na buidhne – airson Alba a cheangal leis an t-saoghal agus an saoghal le Alba – agus a thaobh farsaingeachd ar cuid chruinneachaidhean an lùib aon de na cruinneachaidhean ioma-cuspaireil as motha san Rìoghachd Aonaichte.

Mairidh an co-chomhairleachadh sia seachdainean agus thèid a dhùnadh Diluain 10 Giblean 2017.

Do Bheachdan

Tha an dreach den Plana Gàidhlig agus fios air ciamar a chuirear beachd thugainn ri fhaighinn aig www.nms.ac.uk

Feumar freagairtean sgrìobhte a chur gu gaelicplan@nms.ac.uk ro 5.00 10 Giblean 2017.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn aig Susan Gray, Oifis nam Meadhanan, Fòn 0131 247 4088 no post-d s.gray@nms.ac.uk

Làrach-lìn www.nms.ac.uk

Back to Press office
Previous story Next story

Latest News

National Museums Scotland Appoints New Director of Collections
National Museums Scotland is pleased to announce the appointment of Dr Sam Alberti as its new Director of Collections.
Find out more
Contemporary Silver Commission to go on Display at the National Museum of Scotland
The first of two new artworks created by recipients of the P&O Makower Trust Silver Commission for National Museums Scotland will be going on display this Spring after the National Museum of Scotland has reopened.
Find out more
National Museums Scotland Reopens 26 April 2021
National Museums Scotland is set to reopen its four museums from 26 April.
Find out more
16th Century Seal Matrix Saved for the Nation
An important 16th century seal matrix has been acquired by National Museums Scotland. The object belonged to James Stewart, half-brother of Mary Queen of Scots and dates to the 1540s.
Find out more
New Trustee Board Members Appointed to National Museums Scotland
The Cabinet Secretary for the Economy, Fair Work and Culture, Fiona Hyslop today announced the appointment of Motaram Mimi Brophy, Graeme Gibson and Professor Ian Wall to the Board of Trustees of National Museums Scotland. The appointments will be for four years and will begin on 1 April 2021.
Find out more
Back to top