Skip Navigation or Skip to Content

Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba A' Sireadh Bheachdan air Plana Gàidhlig

27 Gearran, 2017

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba air co-chomhairleachadh fhoillseachadh air a dhreach den Phlana Gàidhlig.

Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba air co-chomhairleachadh fhoillseachadh air a dhreach den Phlana Gàidhlig.

Bu mhath le Taighean-tasgaidh Nàiseanta beachdan fhaighinn aig daoine fa leth no buidhnean aig a bheil ùidh ann ro 5.00f Diluain 10 Giblean 2017.

Bidh am plana ùr ga chur an sàs eadar 2017 agus 2021 is thèid a dhealbhadh a rèir Achd na Gàidhlig 2005.

'S e adhbhar a' phlana gun tèid dealas Taighean-tasgaidh na h-Alba dha miann is amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig a chur an cèill a rèir lèirsinn nas fharsainge na buidhne – airson Alba a cheangal leis an t-saoghal agus an saoghal le Alba – agus a thaobh farsaingeachd ar cuid chruinneachaidhean an lùib aon de na cruinneachaidhean ioma-cuspaireil as motha san Rìoghachd Aonaichte.

Mairidh an co-chomhairleachadh sia seachdainean agus thèid a dhùnadh Diluain 10 Giblean 2017.

Do Bheachdan

Tha an dreach den Plana Gàidhlig agus fios air ciamar a chuirear beachd thugainn ri fhaighinn aig www.nms.ac.uk

Feumar freagairtean sgrìobhte a chur gu gaelicplan@nms.ac.uk ro 5.00 10 Giblean 2017.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn aig Susan Gray, Oifis nam Meadhanan, Fòn 0131 247 4088 no post-d s.gray@nms.ac.uk

Làrach-lìn www.nms.ac.uk

Back to Press archive
Previous story Next story

Latest News

World’s largest Jurassic pterosaur unearthed on Scottish island
A spectacular fossil of a huge flying reptile known as a pterosaur, that was found on the Isle of Skye, is the largest of its kind ever discovered from the Jurassic period.
Find out more
Prayer book inscribed by Mary, Queen of Scots to go on display at the National Museum of Scotland
An illustrated prayer book featuring a poem handwritten by the young Mary, Queen of Scots, is to go on display at the National Museum of Scotland from Thursday 31 March.
Find out more
Galloway Hoard yields another exciting discovery, the name of a Bishop Hyguald inscribed on rare rock crystal jar
A rare rock crystal jar found wrapped in textiles as part of the Galloway Hoard has been conserved, revealing a Latin inscription written in gold. The inscription says the jar was made for a bishop named Hyguald.
Find out more
National Museums Scotland gifted rare collection of 17th century Scottish silver
National Museums Scotland have acquired a trio of exceptionally rare silver objects created in Scotland in the 1600s. The quaich, trumpet bell and mazer are important examples of 17th century Scottish craftsmanship and have been donated to the National Collections by Ron and Rosemary Haggarty.
Find out more
New book gives fresh perspective on Scotland’s Viking-age foundations
Crucible of Nations reveals Medieval Scotland as a melting pot of ideas.
Find out more
Back to top